Snel en goedkoop een prijs op de mail

|

Dubbelglas-gigant.nl

  • Beste advies van Glaszetters
  • Besparen op dubbel glas
  • Netwerk van 182 Glaszetters
  • 100% gratis en vrijblijvend

Disclaimer voor https://www.dubbelglas-gigant.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.dubbelglas-gigant.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DJT internetbureau. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DJT internetbureau is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DJT internetbureau.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DJT internetbureau te mogen claimen of te veronderstellen.

DJT internetbureau streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. DJT internetbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.dubbelglas-gigant.nl op deze pagina.

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Prijzen dubbel glas

 

  • Binnen enkele minuten
  • Meerdere opties
  • Besparen tot 40%
  • Inzicht in de prijzen

Benieuwd naar de kosten?